Βιβλιο του μηνα

Το ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ είναι μια νέα στήλη στην Ιστοσελίδα της ΕΨΕ. Σκοπός της είναι η ανάδειξη και παρουσίαση σημαντικών βιβλίων που μπορείτε να βρείτε στη βιβλιοθήκη της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας. Τα βιβλία αυτά είναι κατά κανόνα σπάνια. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τα δανειστεί από τη βιβλιοθήκη της ΕΨΕ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Fred C. Alford: The Psychoanalytic Theory of Greek Tragedy, 1992, Yale University Press

Alford photo 1

Το βιβλίο που παρουσιάζουμε αποτελεί μια συνεισφορά στο διάλογο ανάμεσα στην ψυχανάλυση και στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Ο συγγραφέας του επιχειρεί να δείξει την αμφίδρομη σχέση ψυχανάλυσης και τραγωδίας. Οι θεωρητικές πηγές της σκέψης του εντοπίζονται στο Freud, Lacan, Klein, Nietzsche, Heidegger και Sartre. Ο Alford θεωρεί ότι τρία σημαντικά ζητήματα απασχολούν την Ελληνική Τραγωδία: το παράδοξο του καλού και του κακού στην ανθρώπινη φύση, η στάση του υποκειμένου απέναντι στο θάνατο και τέλος η ζωή ως σχέση του ανθρώπου με την ελευθερία και την κοινωνία. Πιστεύει ότι οι απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα μπορούν να βρεθούν στη μελέτη της Ελληνικής Τραγωδίας στην οποία αποκαλύπτεται πως τα ανθρώπινα όντα μπορούν να ζήσουν ηθικά, υπεύθυνα και απαρτιώνοντας τις καλές και κακές πλευρές τους σε έναν κόσμο συγκρούσεων όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι απολύτως ελεύθερος. Κατά τον Alford οι Ελληνικές Τραγωδίες καλλιεργούν μια αίσθηση οίκτου, γενναιοδωρίας και ευπρέπειας για την ανθρωπότητα.

Ο Fred C. Alford είναι ομότιμος καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο του Maryland, USA. Έχει διατελέσει μέλος της συντακτικής επιτροπής σε πολλά ψυχαναλυτικά περιοδικά και έχει εκδώσει μεγάλο αριθμό βιβλίων. Ενδεικτικά, αναφέρουμε:

-Trauma, Culture and PTSD, N.Y., Palgrave Macmillan,2016.

- Trauma and Forgiveness: Consequences and Community, Cambridge University Press,2013.

-Melanie Klein and Critical Social Theory: An Account of Politics, Art and Reason Based on Her Psychoanalytic Theory, Yale University Press,2001.