Εργαστήρια 16ου Συνεδρίου της ΕΨΕ

Σάββατο 25 Νοεµβρίου

11.45 έως 13.15 (Τρία παράλληλα εργαστήρια)

17.45 έως 19.15 (Τρία παράλληλα εργαστήρια)

Κυριακή 26/11/23 

13.00 έως 14.30 (Τρία παράλληλα εργαστήρια)

16.00 έως 17.30 (Τρία παράλληλα εργαστήρια)