Ψυχαναλυση & Νευροεπιστημες

"Τι είναι Νευροψυχανάλυση", Χρήστος Χομπάς

"Η μεταβίβαση, ένα μεταβατικό πεδίο στην διατομή ψυχανάλυσης και νευροεπιστημών", Ιάκωβος Κλεώπας

"Réaction à l'article de Iacovos Cléopas, Le transfert un champ transitionnel à l'intersection de la psychanalyse et des neurosciences", Elsa Schmid-KItsikis

"Μεταψυχολογία και Νευροεπιστήμες", μία άποψη", Βασίλης Καψαμπέλης

"Frontolimbic neural circuit changes in emotional processing and inhibitory control associated with clinical improvement following transference-focused psychotherapy in borderline personality disorder", Perez et al. (2015) Psychiatry and Clinical Neurosciences, doi:10.1111/pcn.12357

  • Ερευνητική νευροαπεικονιστική μελέτη σύνδεσης νευρωνικών και ψυχικών μεταβολών σε ασθενείς που έχουν ακολουθήσει ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία. Ανάλογες εργασίες και ευρήματα έχουν προταθεί ως ερευνητική τεκμηρίωση της θεραπευτικής δράσης και αξίας της ψυχανάλυσης και ιδίως της μεταβιβαστικής σχέσης. Ωστόσο συχνά βασίζονται σε μικρό αριθμό ασθενών ή/και δεν εξετάζεται και παρουσιάζεται επαρκώς η ψυχαναλυτική κλινική εργασία. Σε αυτό το άρθρο γίνεται αναφορά στον Διάλογο3# με θέμα "Η ψυχανάλυση σε έναν κόσμο που αλλάζει".

 

"Des transferts, entre psyché, cognition et soma", Iacovos Cléopas

"Plasticité Cérébrale et liens somatopsychiques", Bernard Lechevalier

  • Άρθρα δημοσιευμένα στην Revue Française de Psychanalyse 2010/5, από τις παρουσιάσεις στην Ομάδα Εργασίας του 70ου Συνεδρίου Γαλλόφωνων Ψυχαναλυτών (CPLF) με θέμα, Plasticité Cérébrale - Plasticité Psychique.