Επικαιροτητα

Σε αυτή την ενότητα προτείνονται θέματα της ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ψυχαναλυτική σκέψη,

καθώς και θέματα σύγχρονων προβληματισμών συναφών κλάδων γύρω από τα ζητήματα της ψυχικής υγείας και λειτουργίας.


Θέματα Επικαιρότητας


Συνεντεύξεις

steve halama NPKk 3ZK2DY unsplash


Αρχείο Επικαιρότητας