Υποψηφιοι / Εκπαιδευομενοι Ψυχαναλυτες

Στην Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία (ΕΨΕ) εκπαιδεύονται πολλοί υποψήφιοι ψυχαναλυτές. Πρόκειται κυρίως για ψυχιάτρους, ψυχολόγους  και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι διαθέτουν μακρά και επαρκή κλινική εμπειρία   καθώς έχουν εργασθεί ή εργάζονται σε φορείς ψυχικής υγείας. 

Κατά την πορεία  της ψυχαναλυτικής εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι της ΕΨΕ αναλαμβάνουν ψυχαναλύσεις  σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΨΕ και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης.